அதிர்ச்சிகளை தாங்கும் சக்தியை வழங்கும் “டெட்ரிஸ்” ஹேம்: ஆய்வில் தகவல்

அதிர்ச்சிகளை தாங்கும் சக்தியை வழங்கும் “டெட்ரிஸ்” ஹேம்: ஆய்வில் தகவல்

tetris_game_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
சமகாலத்தில் பல வகையான கணனி ஹேம்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையிலும் “டெட்ரிஸ்” எனும் ஹேம் ஆனது பல வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தே ஹேம் பிரியர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது. இக் ஹேமினை உயர் வேகத்தில் விளையாடி வருவதனால் திடீரென ...
Comments Off on அதிர்ச்சிகளை தாங்கும் சக்தியை வழங்கும் “டெட்ரிஸ்” ஹேம்: ஆய்வில் தகவல்