அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்

அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்

அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்
பெங்களூருவில் ஒன்றாம் வகுப்பு பயிலும் 6 வயது சிறுமி 2 பேரால் பள்ளியில் வைத்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பெங்களூருவின் கிழக்குப்பகுதியில் விப்கியார் என்ற பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு ...
Comments Off on அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்

அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்
பெங்களூருவில் ஒன்றாம் வகுப்பு பயிலும் 6 வயது சிறுமி 2 பேரால் பள்ளியில் வைத்து கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பெங்களூருவின் கிழக்குப்பகுதியில் விப்கியார் என்ற பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு ...
Comments Off on அதிர்ச்சிகர சம்பவம்: 6 வயது சிறுமி பள்ளியில் கூட்டு பலாத்காரம்