அதிரடி வசதிகளுடன் அறிமுகமாகியது Office 2016 (வீடியோ இணைப்பு)

அதிரடி வசதிகளுடன் அறிமுகமாகியது Office 2016 (வீடியோ இணைப்பு)

microsoft_2016_002-615x370
தொழில்நுட்பம்
மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனத்தின் Office பக்கேஜ் ஆனது அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வித்துறைகள் என்பவற்றில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுவருவது தெரிந்ததே. இதற்கான மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்புக்களை காலத்திற்கு காலம் அந்நிறுவனம் அறிமுகம் செய்து வந்துள்ள நிலையில் தற்போது Office 2016-ஐ வடிவமைத்து அறிமுகம் செய்துள்ளது. ...
Comments Off on அதிரடி வசதிகளுடன் அறிமுகமாகியது Office 2016 (வீடியோ இணைப்பு)