அதிக நேரம் தூங்கினால் ஆபத்து: எச்சரிக்கும் ஆய்வு

அதிக நேரம் தூங்கினால் ஆபத்து: எச்சரிக்கும் ஆய்வு

sleeping_002-615x409
மருத்துவம்
அதிக நேரம் தூங்கினால் பக்கவாதம் வரும் அபாயம் அதிகரிக்கும் என ஆய்வு ஒன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இதுவரை பக்கவாதம் ஏற்படாத 62 வயதுள்ள 9,692 நபர்களை பிரித்தானியாவில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, அவர்களின் பழக்கவழக்கங்களை அறிந்தது. ...
Comments Off on அதிக நேரம் தூங்கினால் ஆபத்து: எச்சரிக்கும் ஆய்வு