அதிக சுய இன்பம் செய்பவரா நீங்கள்...?கேள்விகள் பதில்கள்

அதிக சுய இன்பம் செய்பவரா நீங்கள்…?கேள்விகள் பதில்கள்

IMG_20150323_005257-300x226
அந்தரங்கம்
மருத்துவரின் பதில்: பல போலி டாக்டர்கள் சுய இன்பம் செய்தால் ஆண்மை போய் விடும், தனது மனைவியை திருப்திபடுத்த முடியாது, ஆணுறுப்பு சிறுத்து விடும், சுருங்கிவிடும் என்று பத்திரிகைகளிலும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் விளம்பரம் செய்கிறார்கள். இதனால் மக்கள் சுயஇன்பத்தைப் ...
Comments Off on அதிக சுய இன்பம் செய்பவரா நீங்கள்…?கேள்விகள் பதில்கள்