அதிகரித்து வரும் பாதுகாப்பற்ற செக்ஸ் உறவு

அதிகரித்து வரும் பாதுகாப்பற்ற செக்ஸ் உறவு

unnamed-3-350x207
அந்தரங்கம்
  இளம் வயதினர் பாதுகாப்பற்ற செக் ஸ் உறவுக் கொள்வதாக, உலக நாடுகள் பலவற்றில் நடத் தப்பட்ட கருத்து கணிப்பு மூலம் தெரிகிறது. உலக கருத்தடை நாள் கொண்டாடப் பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக உலகளவில் பாலியல் உறவு ...
Comments Off on அதிகரித்து வரும் பாதுகாப்பற்ற செக்ஸ் உறவு