அதிகமா மேக் அப் போட்டா ஆண்களுக்குப் பிடிக்காதாம்!!

அதிகமா மேக் அப் போட்டா ஆண்களுக்குப் பிடிக்காதாம்!!

05-poonam-jawgar
அந்தரங்கம்
அமைதியான பேச்சும், இயற்கையான அழகும் கொண்ட பெண்களைத்தான் ஆண்களுக்குப் பிடிக்குமாம். அதேசமயம் அதிகமாக பேசினாலோ, பிறரை கவர வேண்டும் என்று அதீத மேக் அப் போட்டுக்கொண்டிருக்கும் பெண்களையோ ஆண்களுக்கு பிடிக்காதாம். எந்த மாதிரியான பெண்களை ஆண்கள் வெறுக்கின்றனர். எந்த ...
Comments Off on அதிகமா மேக் அப் போட்டா ஆண்களுக்குப் பிடிக்காதாம்!!