அதன் பலன்களும்!...

அதன் பலன்களும்!…

sivan_002.w540
Videos
  பொதுவாக தெய்வங்களுக்கு மக்கள் நேர்ந்த நேர்த்திக்கடனை செய்து வழிபடுவதுண்டு. ஆனால் குறிப்பிட்ட தெய்வங்களை எப்படி வழிபட வேண்டும், என்னென்ன அபிஷேகம் செய்தால் என்ன பயன் கிடைக்கும் என்றும் உண்டு… அதில் ஒன்றாக தற்போது சிவனுக்கு செய்யும் அபிஷேகத்தையும் ...
Comments Off on சிவனுக்கு உரிய அபிஷேகங்களும், அதன் பலன்களும்!…