அணு வடிவில் ஆராய்ச்சி கூடம்: உலக நாடுகளுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வட கொரியா

அணு வடிவில் ஆராய்ச்சி கூடம்: உலக நாடுகளுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வட கொரியா

atom_ko_003
தொழில்நுட்பம்
வட கொரியாவில் அணு ஆயுத வடிவில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய அறிவியல் கூடத்தை அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜோங் பார்வையிட்டார். வட கொரியா பல ஆண்டுகளாக அணு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.இதற்கு பல்வேறு மேற்கத்திய நாடுகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. ...
Comments Off on அணு வடிவில் ஆராய்ச்சி கூடம்: உலக நாடுகளுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வட கொரியா