அட்டகாசமான உச்சக்கட்டம் அடைவதற்கு!

அட்டகாசமான உச்சக்கட்டம் அடைவதற்கு!

அட்டகாசமான உச்சக்கட்டம் அடைவதற்கு!
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் உறவின் உச்ச நிலை. இதை அடைவதில் பலருக்கும் சிரமம் இருக்கும், சிலருக்கு ஆர்கஸம் என்றால் என்ன என்றே புரியாத நிலையும் இருக்கிறது. பெண்களுக்கு செக்ஸ் உறவின்போது ஏற்படும் உச்ச நிலைக்குத்தான் ஆர்கஸம் என்று பெயர். இதை அடைவதற்கு ...
Comments Off on அட்டகாசமான உச்சக்கட்டம் அடைவதற்கு!