“அடி தூள்” சொல்ல வைக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள்

“அடி தூள்” சொல்ல வைக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள்

20-1445318388-01-600x450
தொழில்நுட்பம்
தினந்தோரும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப சந்தையில் பல்வேறு விதமான கருவிகள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கருவியும் மக்களின் பணிகளை சுலபமாக செய்து முடிக்க உதவும் வகையில் இருக்கும் நிலையில் தினசரி பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ற சில புதிய கருவிகள் குறித்து ...
Comments Off on “அடி தூள்” சொல்ல வைக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள்