அடிமனசில் ஆறாத வருத்தம்

அடிமனசில் ஆறாத வருத்தம்

indian-model-shenaz-treasurywala-in-bikini-stills-20_720_southdreamz
ஹாட் கிசு கிசு
கெண்டகி சிக்கன் தின்னும் போது, இத்தாலி பீட்சா கிடைக்கலையே என்று வருத்தப்படுவதுதானே மனித மனம். பூமி நாயகனுடன் இரண்டாவது முறையாக ஜோடி சேர்ந்திருக்கிறார், திருமணம் நின்றாலும் வருத்தப்படாத வாலிபச் சங்கத் தலைவி. அவரிடம் எதற்காக வருத்தப்படறீங்க என்று கேட்டதற்கு, ...
Comments Off on அடிமனசில் ஆறாத வருத்தம்

namitha_politics
ஹாட் கிசு கிசு
கெண்டகி சிக்கன் தின்னும் போது, இத்தாலி பீட்சா கிடைக்கலையே என்று வருத்தப்படுவதுதானே மனித மனம். பூமி நாயகனுடன் இரண்டாவது முறையாக ஜோடி சேர்ந்திருக்கிறார், திருமணம் நின்றாலும் வருத்தப்படாத வாலிபச் சங்கத் தலைவி. அவரிடம் எதற்காக வருத்தப்படறீங்க என்று கேட்டதற்கு, ...
Comments Off on அடிமனசில் ஆறாத வருத்தம்