அஜித் வாங்கபோகும் புதிய கார்! விலை எத்தனை கோடி தெரியுமா?

அஜித் வாங்கபோகும் புதிய கார்! விலை எத்தனை கோடி தெரியுமா?

625-181-560-350-160-300-053-800-325-160-90
ஹாட் கிசு கிசு
தல அஜீத் தனது குடும்பத்திற்கு அடுத்த படியாக நேசிப்பது கார்கள் மற்றும் பைக் தான். தொழில்முறை ரேஸரான அவருக்கு தெரியாமல் எந்த காரும் இருக்கப்போவதில்லை. அதே போல் ரோல்ஸ்ராய்ஸ் காரில் ஏறினால் மின்னல் வேகத்தில் கார் ஒட்டி பார்பவர்களை ...
Comments Off on அஜித் வாங்கபோகும் புதிய கார்! விலை எத்தனை கோடி தெரியுமா?