அசூர வேகத்தில் வளரும் குழந்தை: பிறந்த சில வாரங்களிலேயே ஒர் வயது குழந்தையை போல் தோன்றும் அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)

அசூர வேகத்தில் வளரும் குழந்தை: பிறந்த சில வாரங்களிலேயே ஒர் வயது குழந்தையை போல் தோன்றும் அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)

DSC_0020
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவில் பிறந்து சில வாரமே ஆன குழந்தை ஒன்று அசுர வேகத்தில் வளர்வதை கண்டு அதன் பெற்றோர்கள் ஆச்சரியம் அடைந்துள்ளனர். பிரித்தானியாவின் கெண்டில் (Kent) உள்ள கெண்டர்பரி(CanderBury) பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பென் கேஸ்டில் (Ben Castle) மற்றும் டயானா(Dayana) ...
Comments Off on அசூர வேகத்தில் வளரும் குழந்தை: பிறந்த சில வாரங்களிலேயே ஒர் வயது குழந்தையை போல் தோன்றும் அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)