ஃபளூடாவில் சேர்க்கும் சப்ஜா விதையின் நன்மை என்னவென்று தெரியுமா…?

ஃபளூடாவில் சேர்க்கும் சப்ஜா விதையின் நன்மை என்னவென்று தெரியுமா…?

falooda
மருத்துவம்
சப்ஜா விதைகளைப் பார்த்துள்ளீர்களா? சரி, நீங்கள் ஃபளூடா சாப்பிட்டதுண்டா? அதில் உள்ள பாசிப்போன்று கருப்பு நிற விதைகளை பலரும் சுவைத்து சாப்பிட்டிருப்பீர்கள். அது தான் சப்ஜா விதைகள். பலருக்கும் ‘சப்ஜா விதைகள்’ என்று சொன்னால் தெரியாது. இந்த விதைகளை ...
Comments Off on ஃபளூடாவில் சேர்க்கும் சப்ஜா விதையின் நன்மை என்னவென்று தெரியுமா…?