ஃபரா சரா பிலிம்ஸ் பெருமையுடன் தயாரிக்கும் படம் “ வீரையன் “

ஃபரா சரா பிலிம்ஸ் பெருமையுடன் தயாரிக்கும் படம் “ வீரையன் “

Veerayan-Movie-Stills-6
Cinema News Featured
சோழ மன்னன் வாழ்ந்த உயர்ந்த பூமி தஞ்சை மண்ணானது கால ஓட்டத்தில் தடம் புரண்டு இப்போது மக்களின் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதனை 1990 காலகட்டத்தை பின்புலமாக கொண்டு கதை அமைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. தகப்பன் மற்றும் மகன், மகனுடன் வெட்டியாக ...
Comments Off on ஃபரா சரா பிலிம்ஸ் பெருமையுடன் தயாரிக்கும் படம் “ வீரையன் “