திமிங்கலத்தின் கோரப் பசிக்கு பரிதாபமாக இரையாகும் பறவைகள்.

- in வினோதங்கள்
253
2

Facebook Comments