வேறொரு பெண்ணுடன் தனிமையில் மகன்… அவதானித்த தாய் என்ன செய்திருப்பார்?.

- in சமூக சீர்கேடு
170
Comments Off on வேறொரு பெண்ணுடன் தனிமையில் மகன்… அவதானித்த தாய் என்ன செய்திருப்பார்?.

தாயானவள் தனது மகன் வேறொரு பெண்ணுடன் தனியாக இருப்பதைக் கண்டால் என்ன செய்வார்கள்?… அவ்விடத்தில் எம்மாதிரியான கலவரங்கள் நடக்கும் என்பதே இக்காட்சியாகும்.

மார்கெட்டிற்கு சென்று வரும் தாய்க்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக மகன் பெண் ஒருவருடன் முத்தம் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கையில் அதனை அவதானித்த தாய் தாறுமாறாக மகனை கோபத்தில் அடிக்கிறார்.

அதன் பின்பு தான் தெரிகிறது அது பெண் இல்லை, பெண் வேடத்தில் மகனது நண்பன் இருந்துள்ளான் என்பதும். இது ஒரு நகைச்சுவைக்காக எடுக்கப்பட்ட காட்சியாகும்.

Facebook Comments

You may also like

மனைவியுடன் உல்லாசமாக இருந்த நண்பன் – அடித்து கொலை செய்த கணவன்

தனது மனைவியுடன் உல்லாசமாக இருந்த தனது நண்பனை, அப்பெண்ணின் கணவர்