புதிய 2000 ரூபாவை நீரில் கழுவினால் என்ன நடக்கும்?

- in பல்சுவை
99
Comments Off on புதிய 2000 ரூபாவை நீரில் கழுவினால் என்ன நடக்கும்?

Facebook Comments

You may also like

செல் அரித்த வீடுகள் மற்றும் நிலங்களை வாங்கலாமா?

ஜோதிடப்படி பார்க்கும் போது, முடிந்தவரை அதையெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது. வாங்கக்