உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

- in அந்தரங்கம்
228
Comments Off on உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

Facebook Comments

You may also like

மது அருந்தி விட்டு உடலுறவில் ஈடுபட்டால் உச்சக்கட்டத்தைத் தள்ளிப்போடலாமா ?

இரகசியகேள்வி-பதில்:கேள்வி: என் நண்பர் ஒருவர். மது அருந்தி விட்டு உடலுறவில்