உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

- in அந்தரங்கம்
208
Comments Off on உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே…

Facebook Comments

You may also like

மனைவிக்கு தெரியாமல் கள்ளஉறவில் இருக்கும் ஆண்களே

கள்ளக்காதலால் பல்வேறு குடும்பங்கள் சின்னபின்னாமாகி, கணவன்-மனைவி தங்களை மறந்து துணையை