உடற்பயிற்சி செய்தால் தொப்பை குறையுமா?

- in மருத்துவம்
159
Comments Off on உடற்பயிற்சி செய்தால் தொப்பை குறையுமா?

Facebook Comments

You may also like

இயற்கை மருத்துவத்தில் இஞ்சியின் பங்கு மகத்தானது …!

இஞ்சிக்கு அஞ்சாதது எதுவுமே இல்லை, என்பது சித்த மருத்துவர்களின் அசைக்கமுடியாத