அது என்ன பெண்ணிற்கு மட்டும் தனி நியாயமா?… இந்த மனிதருக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான்!

- in பல்சுவை
237
Comments Off on அது என்ன பெண்ணிற்கு மட்டும் தனி நியாயமா?… இந்த மனிதருக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான்!

Facebook Comments

You may also like

செல் அரித்த வீடுகள் மற்றும் நிலங்களை வாங்கலாமா?

ஜோதிடப்படி பார்க்கும் போது, முடிந்தவரை அதையெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது. வாங்கக்